One thought on “Test bai viet tu blackberry

  1. 38k và có rất nhiều bạn đòi mua với giá 50k rồi ;))
    wp trên bb tuy tiện nhưng mà viết khổ lắm, chỉ hợp cho các bài ngắn xíu như này thôi, chứ bài dài dài thì khóc thét bạn Thái mèo ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s