7 thoughts on “Guestbook

  1. sunnyrainylife says:

    Ngày đầu tiên của tháng 7. Đi làm, Sài Gòn cực kì mát và xanh, tớ kiếm 1 thông tin về thần tượng Minh Nhật thì vào được trang này của nhà bạn. Chào bạn cùng tuổi ^^. Lướt qua 1 loạt các bài cũ của bạn, thấy kỉ niệm về HN trong lòng mình cũng tràn về. Bằng tuổi, chỉ khác là mình học Dược. Bạn là dân lập trình, lại con trai, mà đa cảm và ghi lại nhật kí cũng như con gái ấy nhỉ :). Chúc gia đình bạn khỏe và nhiều niềm vui mỗi ngày!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.