Xinh

Lâu không vào Flickr, nãy vào thấy “móa, sao lắm ảnh đẹp gái xinh đến thế hả?”