Bọn chó lesukien2018.com – Bố mà bắt được thì bố xiên cho vài nhát

Sáng nay bố mình nhắn tin hỏi “Tin nhắn này có chính xác không?”, nguyên văn tin nhắn thế này:

Dkm bọn chó, lừa đảo thô bỉ vãi cả lúa.

Website nó đây:

Tổ sư nó, làm cái website như cứt mà đòi đi lừa đảo, quá thất vọng, ngu dốt thì tìm việc nào dễ mà làm, tử tế đéo ăn ai còn đòi đi lừa đảo. Bố mà tóm được thì bố mày giết, dkm, một là giết vì tội lừa đảo, hai là giết vì làm website và nhắn tin ngu không chịu được.

 

Đây là sau khi điền thông tin:

Screen Shot 2018-06-06 at 8.59.38 AMScreen Shot 2018-06-06 at 8.59.56 AMScreen Shot 2018-06-06 at 9.00.07 AMScreen Shot 2018-06-06 at 9.00.19 AMScreen Shot 2018-06-06 at 9.01.01 AMScreen Shot 2018-06-06 at 9.01.18 AMScreen Shot 2018-06-06 at 9.01.33 AMScreen Shot 2018-06-06 at 9.02.08 AMScreen Shot 2018-06-06 at 9.02.20 AMScreen Shot 2018-06-06 at 9.02.55 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.