The first book in 2017

The first English ebook: Very simple book:

My Monster Farts

Chỉ có mấy trang thôi, nhưng nó là cuốn sách tiêng Anh đầu tiên mình đọc hết cả cuốn (không tính mấy cuốn tranh ảnh của Bi ngô :)) Cuốn này đọc cũng là để về đọc cho Bi ngô nghe.

Talk English: The Secret To Speak English Like A Native In 6 Months For Busy People 40% cuốn này

Learn English: 300% Faster – 95 English Tips to Speak English Like a Native English Speaker!

55% cuốn này

Trời ơi hai cuốn học tiếng anh kia mà đọc sớm hơn có phải mình đã đi Mẽo rồi không =)) Thôi ko sao giờ đọc để 6 tháng nữa xem phim không cần phụ đề nha. Hãy đợi đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.