Blowin in The Wind – Bob Dylan và Người con gái Việt Nam da vàng – Trịnh Công Sơn

 

Tự nhiên thấy giống nhau.

Bản dịch của bác sĩ Hưng Ngô:

Blowing in the wind- Để gió cuốn đi
Bob Dylan-giải Nobel văn học 2016
Bài hát tuyệt hay và mình phỏng dịch theo thứ tiếng Anh ngu học

How many roads must a man walk down
Before you call him a man
Yes, ‘n how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand.

Bao nhiêu quãng đường cho bàn chân bước xuống
Trước khi kẻ đó nên người
Và bao nhiêu biển khơi cho cánh chim bồ câu trắng
Trước khi bình yên nằm dưới bãi cát dài

Yes, ‘n how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer, my friend, is blowing in the wind

Rồi, bao nhiêu lần những đạn pháo bay
Trước khi bình yên đất này
Bạn tôi ơi những tình này gửi theo gió bay
Bạn tôi ơi những tình này gửi theo gió bay

How many years can a moutain exits
Before it’s washed to the sea
Yes, ‘n how many years can some people exits
Before they’re allowed to be free

Bao nhiêu năm cho ngọn núi hiên ngang đứng đó
Trước khi hoà mình cùng với biển khơi
Rồi, bao nhiêu năm cho một người chờ đợi
Trước khi tự giải thoát chính mình.

Yes, ‘n how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer, my friend, is blowing in the wind

Rồi bao nhiêu lần cho con người ngoảnh lại
Nhưng quay đi giả vờ như không thấy?
Bạn tôi ơi những tình này gửi theo gió bay
Bạn tôi ơi những tình này gửi theo gió bay

How many times can a man look up?
Before he can see the sky
Yes, ‘n how many ears must one man have
Before he can hear people cry

Bao nhiêu lâu cho ánh mắt nhìn lên
Trước khi kẻ đó thấy bầu trời đầy
Rồi bao nhiêu đôi tai để loài người nghe thấy
Những yêu thương nước mắt đời này

Yes, ‘n how many deaths will it take till he knows?
That too many people have died
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind

Rồi, phải bao nhiêu máu xương cho loài người thức tỉnh?
Những cái chết nhiều quá đất này
Bạn tôi ơi những tình này gửi theo gió bay
Những tình này gửi theo gió bay

The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind

Bạn tôi ơi những tình này gửi theo gió bay
Câu trả lời gửi theo gió bay

 

Người con gái Việt Nam:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.