Kiếm tiền trên những xác người

Em ơi Sài Gòn phồn hoa

Có người chết, xác mang vào bệnh viện kiểm tra

Phải có công an kí mới được mang xác về

Có anh công an tên Đê (chắc là Đê tiện đó mà)

Không đến kí giấy cho người ta, o ép kì được 35 triệu, giá thị trường chỉ 15 triệu

Bệnh viện bảo “Tao đéo biết gì, để kiểm tra nha”

Bệnh viện Nguyễn Trãi, Công An tên D,  trại hòm tên Nam

Trong nhà xác, nhà tang lễ các bệnh viện tại TP.HCM nhiều người đứng ra độc chiếm để o ép, bắt người nhà nạn nhân phải dùng các dịch vụ mai táng, vận chuyển với giá “trên trời”.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.