Who means more to me than kids

screen-shot-2016-09-26-at-11-27-14-pm

Chuyện là trong đám cưới Robin và Barney, mẹ Barney và Robin có vài xích mích rất fun (phim mà), nhưng cũng khá gây cho nhau bực tức, đến khi mẹ của Barney phát hiện ra Robin sẽ không thể có con (bị vô sinh), Barney đã nói với mẹ như thế này. Cảm động vđ. Rút cục thì họ cũng ly hôn.

screen-shot-2016-09-26-at-11-27-31-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-27-42-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-27-55-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-28-07-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-28-20-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-36-17-pmscreen-shot-2016-09-26-at-11-36-27-pm

3 thoughts on “Who means more to me than kids

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.