Tháng lương đầu tiên

Sau khi bị alezaa từ chối trả lương tháng 04, mình đã phải sống tằn tiện khổ sở trong vòng hơn 01 tháng, một tháng 15. Vì sao? Tiền không có nhưng nợ ngân hàng vẫn phải trả. May mà đi làm ở VP9 được công ty bao cơm trưa nên cũng đỡ một chút.

Hôm qua, được phát lương, tiền mặt, cầm tiền trong tay mà cảm giác rưng rưng huhu. 7 năm nay rồi giờ mới có cảm giác “cầm tiền lương”, vì 7 năm rồi lương toàn chuyển vào tài khoản, hổng có cảm giác chi hết :))

Run tay đến nỗi còn đếm thừa một tờ, thực ra là kế toán đã đếm chuẩn, mình đếm lại lại thấy thêm một tờ, hóa ra mình đã đếm nhầm :)) Và tai hại là sáng nay kế toán thông báo họ tính nhầm ngày công, thu lại của mình 1.5tr :(( Đau lòng thay, chưa phát lương chưa sao mà phát rồi thu lại thật là một cảm giác không dễ chịu tí nào.

 

4 thoughts on “Tháng lương đầu tiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.