Bash không phải tiếng người

Sáng nay, à, cả ngày hôm nay hì hục, rút cục cũng xong cái task “Run file sh from file”.

Bài toán thế này: Cho file A, trong file có nhiều dòng, mỗi dòng gồm nhiều tham số, mỗi tham số cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;), đọc từng dòng và tách các tham số để tạo thành một câu lệnh và chạy câu lệnh đó. Tất cả viết bằng bash script.

Trước giờ dùng java, python, php, javascript thấy nó cũng giống giống tiếng người, nhưng động vào bash script thì thấy nó đúng là tiếng máy chứ không phải tiếng người :))

Nhọc công google thần chưởng mãi mà nó vẫn không sao ra được kết quả. Đã có lúc định quay sang code bằng python hoặc nodejs, nhưng mà nghĩ tức quá, chẳng lẽ thua bọn bash củ chuối này, cuối cùng cũng có được thành quả.

Túm lại là như này, không giải thích nhiều nhé, mệt lắm /:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.