Xem nội dung từ freetuts.net mà không bị quảng cáo làm phiền

http://freetuts.net có nội dung rất tốt, chắc là do admin tự viết?

Vấn đề là khi bật adblock thì nó cứ mờ hết nội dung đi không cho xem. Bật adblock lên thì quảng cáo chèn mẹ nó vào giữa nội dung luôn, nhấp nha nhấp nháy rất mất tập trung và bực mình. Trong khí đó http://www.tutorialspoint.com/ quảng cáo nói chung là lịch sự, chỉ ở xung quang chứ không ném vào nội dung, và có dùng adblock thì nó vẫn cho đọc thoải mái.

Nghĩ bụng chẳng lẽ ông lại download toàn bộ nội dung của mày rồi làm một trang khác không có quảng cáo bây giờ :v Thế thì lại phải lost lost qúa chứ không phải win win. Thôi tạm thời tìm cách nào khác cái?

Xem xét thì do javascript của cái dòng

src=’http://freetuts.net/public/theme/js/jquery.js’

 

nó làm mờ nội dung đi, tìm cách  xóa dòng này khỏi code khi load trang.

Hì hục dùng Greasemoney mãi không ăn thua, cuối cùng cài NoScript phát được ngay. Nhiều khi giải pháp đơn giản đến không ngờ. Ăn nhau ở cái từ khóa google :v

PS: gõ tiếng Việt ở ubuntu công nhận ngu qúa đi mất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.