Nông thôn Mỹ vs nông thôn Việt Nam

Đây là khu dân cư ở Mỹ:

hoaki

Trong khi đó, đây là ở … Thái Bình, VIP hơn ở Mỹ, nhà nào cũng có bể bơi trước nhà :)) Tuy nhiên đường hơi bé :v

Thaibinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.