Goodbye Godaddy

goodbyegodaddySau nhiều năm trung thành (vì lười), cuối cùng anh ta cũng biến khỏi godaddy.

Không hiểu sao năm 2013, renew 2 năm chỉ có 17.15$ mà 2015, giá renew 1 năm mà hẳn 14$, bực mình kinh khủng.

Đã thế anh quit. Định sang namecheap nhưng Tú béo chuyên gia tư vấn nên sang name.com

Name.com quả là chuyên nghiệp, vào gõ user quên pass, thế mà bọn đó đã gửi ngay một cái email thông báo rằng có người đăng nhập user của bạn. Quá kinh. Email bọn đó gửi nhanh kinh khủng.

Các bước để transfer domain từ godaddy sang name.com cũng dễ, nhưng cũng phức tạp phết, phải tháo vát mới làm được :p

  1. Vào godaddy, unlock domain
  2. Vào godaddy, request authentication code, họ sẽ gửi vào email
  3. Vào email lấy code
  4. Vào name.com, điền domain và code để yêu cầu transfer.
  5. Thanh toán tiền
  6. Name.com gửi email thông báo xác nhận đã thu tiền
  7. Name.com gửi email yêu cầu xác nhận tiếp nhận domain
  8. Godaddy gửi email yêu cầu vào xác nhận cho phép transfer domain ra khỏi godaddy
  9. Godaddy gửi mail chào tạm biệt
  10. Hiện trạng thái ở name.com là “Transfer Submitted ETA: 6 day(s) “

Domain đã ra khỏi godaddy nhưng chưa xuất hiện trong name.com

Nhìn cái lịch sử giao dịch với godaddy kia, hồi 2010 là lúc mới làm được cái thẻ visa debit, à không phải, mới đi làm có tiền, rất húng, mua domain linh tinh beng cả, toàn mua hàng giá rẻ, sau một năm thì bỏ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.