Muôn mặt

Đầu tiên đọc bài này:
http://mecon.vn/nong-trong-ngay/nho-facebook-phat-hien-chong-cuoi-them-vo/
Thấy bọn người lớn thật đéo ra gì, từ thằng bố mất nết đến thằng đéo nào bảo đứa trẻ con “bố mày đi lấy vợ rồi”, rặt một lũ MLT đéo ra gì hết. Thổ tả.

Rồi lại đọc được bài này:
http://www.otofun.net/threads/877686-tim-nu-giup-viec-tra-luong-cao-tu-6-den-8-trieu-thang
Một người chồng 8 năm chăm vợ liệt vì tai nạn giao thông. Thật ngưỡng mộ vô cùng.

Cái gì quyết định tới hành động của họ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.