Chán.

Dạo này hơi buồn, chẳng có trò gì vui chơi giải trí. Chẳng có đồ chơi gì mới. Tiền thì hết quá sớm, lúc nào cũng cảm giác đói tiền.
Chắc phải shopping mới làm mình đỡ chán. Shop xong khéo lại tiếc tiền lăn đùng ra.
Thôi post lên danh sách thèm muốn vậy:
chan qua
Bao giờ mới có tiền mà mua cơ chứ. Huhu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.