Hừ

Coder 5 năm kinh nghiệm hẳn phải khác coder chưa được 2 năm.
Coder làm viettel 4 năm hẳn phải khác coder vừa vào hợp đồng dịch vụ, lại càng khác coder thuê ngoài.
Một chức năng đơn giản thôi, dở hơi kia hì hục 2-3 ngày chưa xong, mình code 4 tiếng là chạy ngon lành.
Thôi đi ngủ đã, lúc khác kêu ca nhé, hé hé, chỉ biết là anh không code thì thôi, code thì hơi kinh đấy. Hừ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.