Bị chặn

Dạo này viettel thần thánh chặn cả 3g và mạng dây nên di động không vào được wordpress, trên công ty cũng không vào được nốt, đâm ra có nhiều thứ muốn viết mà cũng chẳng post lên được, thật là bực mình.

3 thoughts on “Bị chặn

  1. Hà Ki Bo says:

    nhà tớ xài Viettel cả 3G lẫn cáp đây, ko hề bị chặn đâu boy ah. WordPress thì vẫn bị lag thường xuyên mà!

  2. Tú béo says:

    Thứ nhất là bật post via email lên, thứ hai là sắm con iPhone đi, dùng iOS 8 đọc rồi nó viết cho mình, đỡ vất hơn bao nhiêu ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.