22/04/2014

Không có gì mới mẻ, 22/4 rồi mà trời vẫn không nắng, mưa vẫn là chủ yếu, độ ẩm vẫn 88%, cửa gỗ cứ gọi là lên mốc hết cả, không vui tí nào.

Phòng ngủ chính bị mốc meo, phải bóc cái gỗ dán phía sau của tủ quần áo vứt đi, mua tấm mới đóng vào. Mua cái tủ quần áo nữa.

Trang này rẻ phết, http://tugiare.com/ làm cái triệu rưởi thôi cho rẻ, mua nhà đóng loạt đồ mới, sao phải xoắn, nhờ.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.