Ai cũng có thể thành spammer

Hôm nay mình vừa phát hiện ra một công cụ rất hay của Viettel, cho phép tất cả chúng ta trở thành siêu sao gửi tin nhắn :)) Đó chính là dịch vụ Shop One
Thực ra nó là để quản lý kho hàng và quản lý bán hàng, nhưng dùng để spam tin nhắn cũng khá tuyệt, mỗi tội là phải nạp thẻ cào thì mới spam được chứ không phải như mua sim rác. Dù sao thì cũng tiện lợi và hiện đại.

2 thoughts on “Ai cũng có thể thành spammer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.