Share wifi từ laptop cho điện thoại mà không cần cài phần mềm

Nguồn: http://4sysops.com/archives/how-to-share-wi-fi-in-windows-8-with-internet-connection-sharing-ics/

Hồi xưa toàn phải cài connectifity để share, giờ thì hệ điều hành tự làm được, khỏi cần cài đặt loằng ngoằng, cực đơn giản với 2 câu lệnh:

– netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Dungham key=12345678

– netsh wlan start hostednetwork.

Thế là xong. (chi tiết các bạn xem trong link nguồn nhé), mình chỉ copy lại những thứ mình cần :p

9 thoughts on “Share wifi từ laptop cho điện thoại mà không cần cài phần mềm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.