Chịu không nổi

Công ty đang có chương trình radio, phát bài đéo gì mà “Khoảnh khắc cho anh nhận ra I love you”…, google mới thấy là Dấu mưa, thật không ngửi nổi, hừ hừ, mình khó tính như một lão già gàn dở ý nhỉ :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.