11 thoughts on “Nhà mới

      1. kanishi says:

        Có 2.4 tỉ trong tay thì cứ ném ngân hàng rồi đem 120tr đi thuê nhà, hê hê. Mỗi năm ở một khu, 10tr/tháng thuê toàn chung cư vip còn lo gì :)) Ở thế mới sướng ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.