Lạnh hơn nữa

20131218124452-21

20131218114804-4

20131218114537-7

20131218114517-8

20131218114502-10

20131218114437-16

Đẹp quá, khác gì châu Âu đâu cơ chứ, mỗi tội thiệt hại trâu bò hoa màu hơi nhiều.
Bọn trẻ con miền núi nhìn thích thế, mặt đứa nào cũng tròn xoe đỏ hây hây rõ là yêu.
Dự báo lại tiếp tục lạnh sâu, không biết có tiếp tục có tuyết không, mấy ông VN là rất hay dự báo sai.
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/154583/mien-bac-ret-hai–co-noi–1-1-do-c.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.