Hot boy 19 ngày tuổi

Chàng trai thích màu hồng
Chàng trai mặc đồ hồng đã tăng từ 55cm lúc mới về nhà (2 ngày tuổi) lên 60cm (19 ngày tuổi), hihi, chắc là đạt tiêu chuẩn.

Mặt bếu
Ai yêu em hok?

Cả nhà ta
Đây là hai fan hâm mộ chụp ảnh với hotboy, hotboy lúc này đang rặn ị nên mặt không được tươi tỉnh cho lắm chứ không phải anh ấy kiêu đâu =))

5 thoughts on “Hot boy 19 ngày tuổi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.