Quá trình hoạt động

01/06/2010 19/08/2010 NV CNTT Trung tâm Phần mềm – Cty VT(hết hiệu lực) Phòng BSS Ban Phát triển
20/08/2010 31/03/2011 NV CNTT Trung tâm Phần mềm – Cty VT(hết hiệu lực) Trung tâm PM Kinh doanh viễn thông Phòng PM Bán hàng
01/04/2011 30/08/2011 Kỹ sư phát triển phần mềm Trung tâm Phần mềm Viettel (hết hiệu lực) Trung tâm Phần mềm Kinh doanh VT Phòng phần mềm dự án
31/08/2011 14/08/2012 Kỹ sư phát triển phần mềm Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel TTPM Kinh doanh Viễn thông Phòng Phần mềm VTG
15/08/2012 31/10/2012 Kỹ sư phát triển phần mềm Trung tâm Phần mềm Viễn thông Viettel TT sản xuất PM kinh doanh viễn thông Phòng Phát triển
01/11/2012 16/12/2012 Kỹ sư phát triển phần mềm Trung tâm CNTT – Cty VT Phòng phần mềm BCCS Trợ lý nghiệp vụ
17/12/2012 17/05/2013 Kỹ sư Giải pháp Phần mềm Trung tâm Giải pháp và ứng dụng – CTy VT Phòng Phần mềm BCCS Trợ lý nghiệp vụ
18/05/2013 Kỹ sư Giải pháp Phần mềm Trung tâm Giải pháp và ứng dụng – TT GP CNTT-VT Nhân viên Nhân viên

 

Nói chung là vẫn dậm chân tại chỗ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.