Chào mừng các bạn trở lại

…với blog của Thái Mèo.

Hiện tại nội dung chưa có gì. Nhưng đừng lo, nhà kho sẽ có đồ.

Hiện mình đang đọc truyện Gantz, hồi hộp phết, mình rất thích những phim/truyện nói về thế giới song song, rất hấp dẫn, rất bí ẩn.

WordPress bản mới trông hiện đại nhỉ, mình thích.

2 thoughts on “Chào mừng các bạn trở lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.