Tẩy chay bọn Masan?

Mình đọc quanlambao, và sau đó google, nói chung là phải tẩy chay bọn Masan, ăn thì cũng ngon đấy nhưng nguồn gốc thì chẳng biết thế nào
Cũng giống như TH true milk vậy, quảng cáo rất ghê gớm, nhưng thực chất ra sao?
Vợ mình thì lại rất khoái chinsu, th, :-j
http://m.giaoduc.net.vn/Story.aspx?did=58221

One thought on “Tẩy chay bọn Masan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.