Hà Nội mùa đông

Thấm thoát mà đã 7 mùa đông mình ở HN, sáng nay mở cửa dắt xe đi làm, trời gió nhiều quá, lất phất vài hạt mưa nhỏ nữa, mình nghĩ thầm “cái thời tiết này làm nên đặc sản mùa đông HN”, người ta chỉ nhớ HN mùa đông, ai nhớ HN mùa hè đâu.
Mùa đông và sắp năm mới, cuộc đời (tương đối) mới 😀

One thought on “Hà Nội mùa đông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.