Sống mòn

Dân nghèo thì nhiều gần nhất khu vực (@BBC), trong nhà thương thì bệnh nhân nằm úp thìa mút ngón chân nhau, ngoài trường học thì phụ huynh xô đổ cổng trường, doanh nghiệp thì chết như cá nổi áo chua, nợ xấu thì chồng chất, kinh tế thì be bét, trong thì oánh nhau, ngoài thì lo bị oánh… thế mà tính đổ một núi tiền ra để tổ chức ASIAD và bây giờ là… xây bảo tàng:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/09/hon-11-000-ty-dong-xay-bao-tang-lon-nhat-viet-nam/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.