Huế của Việt Nam

Đọc bài này Một chút kỉ niệm Huế
Và thế là lại nhớ 4 ngày ở Huế hồi 30/4 năm ngoái của mình. Cũng nắng nóng kinh dị. Cũng đi thăm lăng tẩm Hoàng thành, cũng tự hỏi về sự hoang tàn đổ nát của các địa điểm di tích lịch sử, du lịch danh lam.
Sự hoang tàn đổ nát đến đáng ngạc nhiên, không ai quan tâm, ah thực ra những người quan tâm (như mình chẳng hạn) thì lại không làm được gì, còn những người “làm được gì” thì vì lương với hệ số quá thấp, họ phải tìm cách kiềm tiền, “làm tiền” để lo cho cuộc sống, còn di tích lịch sử xuống cấp, xấu xí, cũ nát, thì cũng mặc kệ di tích thôi.
Thương thay…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.