viber beta cho bb dung la cai do hang … beta

Sau rất nhiều mong đợi mỏi mòn, cuối cùng viber cũng cho ra phiên bản beta cho nền blackberry và windows phone, nhưng phiên bản beta chỉ có text mà chưa có voice, lại chờ. Tất nhiên với 70 triệu người dùng trên toàn thế giới thì viber rất đáng để anh em ta ào ạt cài thử. Kết quả: đồ beta không như ý.
– chậm, giật, gửi tin nhắn treo treo, có lúc không thể gửi được dù mạng bình thường. Không mượt mà như whatsapp, không có chat nhóm như whatsapp, gửi vi trí thì không thấy mở lên xem được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.