Cơ hội bất ngờ

Có những cơ hội rất là bất ngờ, thật là phởn, đang ngồi tô tô vẽ vẽ cái CV, cố gắng làm suất đi Ukraina nào, biết đâu đấy, cứ cố gắng hết sức.

Việc thứ 2 đáng phởn là đã tìm dc đường vào nhà chị Misu và hai cái sim đầu 099 đuôi 6886, 8668 vẫn họat động rất tốt, hie hie.

3 thoughts on “Cơ hội bất ngờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.