Ngày thứ 4, là ngày giữa tuần.

Hôm nay Dung lởm vẫn ho khù khụ, khổ thân, trông rất ốm, tươi cứ như tàu lá trong phòng điều hòa. Chiều tối đi làm về mình sang nhà nấu cơm, lâu lắm mình mới “đứng bếp”, xào nấu, vừa làm vừa ngẫm nghĩ “chẹp, đúng là ngừơi giỏi không phải là người làm tất cả, nhưng đã làm là phải giỏi, mình lâu ko nấu ăn mà nấu vẫn siêu vật vã”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.