nguoi viet nghi ngan

Người Việt nghĩ ngắn.
Sau khu TTHNQG, làng Mễ Trì Hạ, đất họ rộng, hoặc phải nói là rất rộng, nhưng họ vẫn cố gắng lấn từng tí một ra đường, sao cho nhà họ càng nhiều càng tốt. Họ không hề nghĩ là nếu bỏ đi khoảng 25 30cm mỗi bên, nhà họ sẽ là nhà có ô tô đi vào tận cửa được, giá đất sẽ tăng lên cả chục trieeuj/m2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.