Viber cũng thần thánh.

Free international calls and text messages to other Viber
users using 3G or Wi-Fi.
Uses your existing contact list – check out which of your phone contacts and friends is already on Viber so that you can call and text them for free.
Go ahead and start calling and texting. It’s free* and it works great!
*Calls use your data plan

Viber is an application for iPhone® and Android™ phones that lets you make free phone calls and send text messages to anyone who also has the application installed.

You can call or text any Viber user, anywhere in the world, for free. Viber integrates seamlessly with your existing address book, has great sound quality and once activated, does not require a PIN, username or any additional “in application” purchase. All Viber features are 100% FREE!
Soon to be available also for BlackBerry!

Là một phần mềm còn khủng hơn whatsapp, khi mà ngoài chat nó còn cho phép gọi điện, tức là tương tự voice chat của yahoo hay skype, nhưng lại chỉ cần dùng số điện thoại, hiện có bản cho iphone và android, tới khi có bản cho blackberry nữa thì các nhà mạng chuẩn bị chết đói dần thôi ;))

4 thoughts on “Viber cũng thần thánh.

  1. thangola says:

    1. Gọi là “chỉ cần dùng số điện thoại”, nhưng thực ra nó tự detect số đt của mình như là username, nên ko thể gọi cho người ko dùng dịch vụ này (Skype thì có thể đấy).
    2. Cần phải có cộng đồng người dùng thì nó mới mạnh. Ví dụ MSN hoặc AOL hay hơn Yahoo messenger bao nhiêu, nhưng ở VN ko ai dùng AOL cả, vì mọi người khác đều dùng Yahoo.

  2. thaiph says:

    1. skype gọi cho số điện thoại hình như là mất tiền, phải nạp tiền vào tải khoản skype.
    2. tất nhiên phần mềm nào cũng cần cộng đồng người sử dụng thì mới trở nên “quyền lực” được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.