Phòng bệnh hơn chữa bệnh…

Backup trước khi kêu khóc rằng mình đã mất hết dữ liệu.
Nãy Ly béo vào khóc lóc em làm mất hết dữ liệu trong excel rồi, làm sao lấy lại đây anh 😦 Anh bó tay thôi em ơi, cũng như bị trộm vào lấy mất lap, thế nên với những người mà tài liệu là sự sống, là công việc, là làm ăn, thì nên, cần, phải có những công cụ như dropbox thần thánh:
Xin mời xem chi tiết tại đây:
http://blog.ngochieu.com/chia-se/quan-ly-du-lieu-bang-dropbox/

One thought on “Phòng bệnh hơn chữa bệnh…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.