Mr Namnd nói về học tập

Một vài điều hay về việc học hành, làm việc, nghiên cứu, tùy từng giai đoạn mà thay từ phù hợp vào. Nam có phóng tác thêm.

1. Ngủ bây giờ thì giấc mơ sẽ tới. Làm việc bây giờ thì giấc mơ sẽ thành sự thật.

2. Nhọc nhằn của việc học tập là tạm thời. Nhọc nhằn của việc không học dài cả đời.

3. Thời gian để học chẳng bao giờ thiếu, cái thiếu là sự cố gắng.

4. Học chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, nhưng mất nó là mất cả cuộc sống.

5. Dậy sớm và làm việc chăm chỉ là đường tới thành công.

6. Hôm nay ngừng đi thì mai sẽ phải chạy.

7. Người thực tế là người đầu tư cho tương lai.

8. Không đau thì không thu được tri thức.

9. Tri thức quyết định thu nhập.

10. Ngay bây giờ, nhiều đối thủ của bạn đang liên tục tiến về phía trước.

2 thoughts on “Mr Namnd nói về học tập

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.