Trục trặc

Blog của mình dạo này bị sao ấy, không load được hết trang chính. Vào ACP hoặc các trang phụ thì vẫn bình thường. Tưởng tại theme đã đổi rồi nhưng vẫn vậy. Kì cục thật.

One thought on “Trục trặc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.