ThaiDN – Dương Ngọc Thái

http://vnhacker.blogspot.com
Trong thâm tâm, mình đánh giá đồng chí ThaiND ngang hàng với đồng chí Ngô Bảo Châu – cả hai mình đều xếp vào “tầng lớp elite” – tinh túy. Thậm chí còn có phần ngưỡng mộ ThaiND nhiều hơn – vì anh ấy đi lên từ “xóm liều”, hehe.

One thought on “ThaiDN – Dương Ngọc Thái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.