Lịch làm việc mới

– Viettel đặt mục tiêu tăng trưởng của 2011 là 25% so với 2010. Cho tới giờ mới đạt 60% chỉ tiêu, mà chỉ còn hơn 3 tháng.
– Hành động của các sếp: Yêu cầu nhân viên bằng mọi giá thực hiện thành công chỉ tiêu.
– Hành động của nhân viên: làm việc cật lực
Kết quả: từ mai phải tới công ty lúc 7h25, làm việc từ 7h30 sáng, trong giờ nghiêm túc, cấm đọc báo, làm việc riêng. Chỉ về sau 6h30. Nghĩ cũng bực, phẫn. Vừa có quyết định nghỉ thứ 7 chưa ráo mực, sung sướng chưa kịp tan, thì có vụ 120% này, dân tình vừa dc nghỉ thứ 7 rất phấn khởi nên thà chết ko chịu đi làm thứ 7, dẫn tới là đi sớm về muộn. Hehe. Thôi cố lên, ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn, đi làm cũng đỡ đông. Làm việc tập trung, cố lên cố lên.

One thought on “Lịch làm việc mới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.