Viettel và IT

Tại hội nghị với Bộ TT&TT mới đây, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel ước tính từ nay đến năm 2015, Viettel có nhu cầu tuyển dụng khoảng hai chục nghìn người. Cụ thể, trong vòng 5 năm tới, Viettel dự kiến đầu tư khoảng 8-10 tỷ USD để phát triển mạng viễn thông ở các thị trường nước ngoài và cần khoảng 6.000 người ra nước ngoài triển khai. Ở lĩnh vực phần mềm, Viettel dự kiến có khoảng 5.000 lập trình viên vào năm 2015 với doanh thu ước tính đạt 500 triệu USD. Bên cạnh đó, Viettel đã bắt đầu tham gia sản xuất điện thoại di động, máy tính và thiết bị truy cập Internet (như USB 3G) và có tham vọng đạt 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2015 với quy mô nhân lực 10.000 người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.