Viettel

Xin thông báo từ hôm nay Trung tâm phần mềm đã trực thuộc tập đoàn thay vì trực thuộc Viettel telecom. Tức là từ nay gọi điện sẽ nói là “alo mình gọi cho bạn từ trung tâm phần mềm Viettel” thay vì “alo mình gọi cho bạn từ trung tâm phần thuộc viettel telecom”.
Nhân tiện quảng cáo là TTPM đang tuyển dụng nhân sự, bạn nào vào làm đồng nghiệp với mình đê, lương thì cũng ngon và làm mệt thì đừng hỏi ;))
http://www.vietteltelecom.vn/tuyendung/2010/09/11281/

5 thoughts on “Viettel

  1. Suxu says:

    Chẳng bao giờ tớ bẩu là alo “mình gọi cho bạn từ trung tâm phần thuộc viettel telecom”
    nghe điêu điêu
    đơn giản là TTPM thôi 😛
    đồ dài dòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.