Đọc và nghĩ

Cũng không có gì để nói nhiều, đọc và nghĩ thôi 🙂 đây là thứ tự xếp theo thời gian mình đọc ba bài viết này
những câu chuyện, những suy nghĩ của một người trẻ, giỏi, thành đạt, và đáng ngưỡng mộ

và đây là những gã nhà giàu mới nổi học làm sang của một nước nằm trong top nghèo nhất thế giới

Những điều ít biết về các triệu phú của cường quốc số 1 thế giới

Vì sao Việt Nam không/chưa thể thành rồng thành hổ như Hàn Quốc, Nhật Bản?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.