One thought on “Gió

 1. Xiaoye says:

  Gió vẫn mãi là gió
  cây vẫn mãi là cây
  cây mong gió đứng lại
  biết bao giờ gió hay ?

  gió thổi cho mây bay
  cho mùa như dừng mãi..
  gió vẫn như trốn chạy
  cây mong gió trở về..

  hạ qua rồi cây ơi
  cây còn mong chờ gió?
  Liệu sầu kia có vợi
  khi gió về bên cây..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.