Đàn ông nên biết

Đàn ông nên biết

– Chơi một môn thể thao
– Chơi một loại nhạc cụ
– Thuộc vài bài thơ hay
– Mỗi tháng đọc một cuốn sách
– Đọc báo chí hàng ngày
– Tửu lượng tốt
– Biết chơi điện tử
– Có khả năng hội họa
– Đã từng cá độ bóng đá
– Tự tin
– Thoải mái không chấp vặt
– Mưu toan việc lớn, không nề hà việc nhỏ

via f69-ttvnol

– Chơi một loại nhạc cụ: sẽ học guitar
– Thuộc vài bài thơ hay: sẽ học thuộc vài bài thơ
– Đã từng cá độ bóng đá: sẽ cá độ vài trận :-“

7 thoughts on “Đàn ông nên biết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.