3 thoughts on “Chụp thử

 1. Misao says:

  Bác cũng đọc Phùng Quán à. 🙂 Em thấy Phùng Quán viết hay mà không ngờ được ông lại chẳng qua trường lớp nào cả. Nhưng kể ra cuộc đời Phùng Quán cũng khổ thật. 😦

  1. Thaimeo says:

   em đọc Tuổi Thơ Dữ Dội hồi năm thứ nhất thì phải, sau đó thì cực hâm mộ cụ Phùng Quán, khâm phục, ngưỡng mộ, kính trọng.
   em còn quyển Ba phút sự thật, Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào, thích văn cụ Quán vì cụ viết rất thật, đọc vui, mà cũng buồn.

 2. Misao says:

  Đọc cái đoạn con gái cụ Phùng Quán đi học muộn vì nhà ko có đồng hồ, về mếu máo nói với bố, cụ Quán không biết làm sao đành nói liều là để bố đi ăn cướp cái đồng hồ cho con mà thấy thương ghê. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.