Èn ènCầm cái máy ảnh, nhìn mọi vật qua ống ngắm, nghe tiếng màn chập lạch tạch, cứ thấy có gì đó quen quen, thích thích, phê phê, và nhớ ra, chiếc máy cơ của bố mà hồi bé tí, chả nhớ lớp mấy, chỉ nhớ là cấp 1, mình đã nghịch. Đã từng thích thú khi ngắm những bông hồng, những cành lá qua khung hình máy ảnh, đã thấy “sướng tai” khi nghe tiếng màn chập tạch một cái lúc ấn nút chụp…

3 thoughts on “Èn èn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.