5 thoughts on “wedding photos

    1. Thaimeo says:

      ngốc, tớ khen ảnh đẹp cơ mà, và tớ muốn chụp những bức đẹp như thế này, thuần túy nhiếp ảnh và nghệ thuật, ko liên quan tới hôn nhau nhá

  1. Miso says:

    Tụi nó toàn chụp bằng 5D MarkII với cả PS tận răng, đẹp là phải rồi ^_^!

    Chụp bằng máy ít tiền mà đẹp mới giỏi 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.