Tớ thù các bạn tathy

Hừ, thù lắm nhá, các bạn ấy rất là tinh vi, toàn tự nhân tathy ngàn năm văn vật (mà chị Trang bảo là ngàn vật năm văn = )), toàn các cao thủ chửi bậy với abcxyz giề giề, các bạn khóa cái đăng ký nick, hồi lâu lâu rồi mình lừa lừa mãi mới mò được vào đúng lúc các bạn sơ hở mở cái đăng kí, mình reg liền, dùng được vài lần, lâu ko vào, giờ vào các bạn xóa bố nick của mình rồi, thật là đâm sau lưng chiến sĩ quá, thù thù thù :(( :((

2 thoughts on “Tớ thù các bạn tathy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.