Photobucket nâng cấp

Có vẻ có nhiều chức năng hơn. Tên cũng thay, có cái My Home thay cho My Album thì phải 😀
Sau khi upload ảnh thì hiện chỗ để ghi mô tả, tag cũng gọn gàng thông minh hơn, không ngu ngu như ngày xưa 😀
Có cả mục Stats để xem ảnh nào được xem nhiều nhất, hay phết, nhưng hơi đơn giản, muốn chi tiết thì phải trả tiền 😀
Photobucket công nhận hay ho. Nhưng mà nhiều quảng cáo quá, có lẽ chuyển sang dùng anhso.net cho nó ủng hộ hàng VN ;))
Storage Used
269MB (53%)
Storage Used
269MB (53%)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.